Rohstoffe

Rohstoffe

EISENOXID ROT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

EISENOXID ROT,
Preis pro 1 kg

13.50 CHF - 17.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

EISENOXID ROT, <br><i>Preis pro 100 gramm</i>

EISENOXID ROT,
Preis pro 100 gramm

2.50 CHF - 7.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

EISENOXID SCHWARZ, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

EISENOXID SCHWARZ,
Preis pro 1 kg

13.50 CHF - 17.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

EISENOXID SCHWARZ, <br><i>Preis pro 100 gramm</i>

EISENOXID SCHWARZ,
Preis pro 100 gramm

2.50 CHF - 6.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

EISENSULFAT ! ÄTZEND, <br><i>Preis pro 100 gramm</i>

EISENSULFAT ! ÄTZEND,
Preis pro 100 gramm

8.00 CHF - 10.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

FELDSPAT KA, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

FELDSPAT KA,
Preis pro 1 kg

1.90 CHF - 6.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

FELDSPAT NA LF 90, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

FELDSPAT NA LF 90,
Preis pro 1 kg

1.90 CHF - 6.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

FIRE CLAY, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

FIRE CLAY,
Preis pro 1 kg

1.50 CHF - 5.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

FLUSS SPAT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

FLUSS SPAT,
Preis pro 1 kg

3.20 CHF - 3.90 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

FORMSIL VERFLÜSSIGER, <br><i>Preis pro 100 gramm</i>

FORMSIL VERFLÜSSIGER,
Preis pro 100 gramm

8.50 CHF - 9.40 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

GERSTLEY BORATE, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

GERSTLEY BORATE,
Preis pro 1 kg

7.90 CHF - 9.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

ILMENIT FEIN, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

ILMENIT FEIN,
Preis pro 1 kg

8.50 CHF - 14.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten