Rohstoffe

Rohstoffe

ALBANI SLIP, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

ALBANI SLIP,
Preis pro 1 kg

10.50 CHF - 14.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

ANORTHIT CALZIUM-FELDSPAT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

ANORTHIT CALZIUM-FELDSPAT,
Preis pro 1 kg

2.80 CHF - 7.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BALL CLAY GEMAHLEN, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BALL CLAY GEMAHLEN,
Preis pro 1 kg

2.20 CHF - 5.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BARIUMCARBONAT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BARIUMCARBONAT,
Preis pro 1 kg

4.20 CHF - 9.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BARIUMSULFAT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BARIUMSULFAT,
Preis pro 1 kg

13.50 CHF - 15.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BASALTMEHL, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BASALTMEHL,
Preis pro 1 kg

2.20 CHF - 6.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BENTONIT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BENTONIT,
Preis pro 1 kg

2.30 CHF - 7.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BORAX, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BORAX,
Preis pro 1 kg

18.00 CHF - 27.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BRAUNSTEIN, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

BRAUNSTEIN,
Preis pro 1 kg

6.50 CHF - 9.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

BRAUNSTEIN, <br><i>Preis pro 100 gramm</i>

BRAUNSTEIN,
Preis pro 100 gramm

1.80 CHF - 6.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

CALZ. TONERDE ALUMINIUMOXID, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

CALZ. TONERDE ALUMINIUMOXID,
Preis pro 1 kg

4.50 CHF - 10.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

CALZIUMBORAT, <br><i>Preis pro 1 kg</i>

CALZIUMBORAT,
Preis pro 1 kg

31.50 CHF - 38.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten