Nabertherm Kammerofen NWH

Nabertherm Kammerofen NWH

NABER KAMMEROFEN NW 150/H mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 150/H mit C440,
Preis pro Stück

13'900.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 200/H mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 200/H mit C440,
Preis pro Stück

15'900.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 300/H mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 300/H mit C440,
Preis pro Stück

20'900.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 440/H mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 440/H mit C440,
Preis pro Stück

23'500.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 660/H mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 660/H mit C440,
Preis pro Stück

29'400.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 1000/H mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 1000/H mit C440,
Preis pro Stück

38'700.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten