Nabertherm Kammerofen NW

Nabertherm Kammerofen NW

NABER KAMMEROFEN NW 150 mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 150 mit C440,
Preis pro Stück

13'000.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 200 mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 200 mit C440,
Preis pro Stück

14'600.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 300 mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 300 mit C440,
Preis pro Stück

19'500.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 440 mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 440 mit C440,
Preis pro Stück

21'650.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 660 mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 660 mit C440,
Preis pro Stück

28'500.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

NABER KAMMEROFEN NW 1000 mit C440, <br><i>Preis pro Stück</i>

NABER KAMMEROFEN NW 1000 mit C440,
Preis pro Stück

35'700.00 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten