Korkstöpsel

Korkstöpsel

KORKSTöPSEL NR. 2, <br><i>Preis pro Stück</i>

KORKSTöPSEL NR. 2,
Preis pro Stück

1.30 CHF - 1.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

KORKSTöPSEL NR. 5, <br><i>Preis pro Stück</i>

KORKSTöPSEL NR. 5,
Preis pro Stück

1.65 CHF - 1.90 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

KORKSTöPSEL NR. 6, <br><i>Preis pro Stück</i>

KORKSTöPSEL NR. 6,
Preis pro Stück

2.00 CHF - 2.30 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

KORKSTöPSEL NR. 7, <br><i>Preis pro Stück</i>

KORKSTöPSEL NR. 7,
Preis pro Stück

2.40 CHF - 2.80 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

KORKSTöPSEL NR. 8, <br><i>Preis pro Stück</i>

KORKSTöPSEL NR. 8,
Preis pro Stück

3.00 CHF - 3.50 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten

KORKSTöPSEL NR. 10, <br><i>Preis pro Stück</i>

KORKSTöPSEL NR. 10,
Preis pro Stück

3.70 CHF - 4.10 CHF

inkl. 7.7 % MwSt zzgl. Versandkosten